ტეგების არქივი: საქართველოს მიკროზონები

ერთადერთი დედამიწა: კლიმატი, ვაზი და ტერუარის კონცეფცია მევენახეობაში

ეკო კლუბის მერვე შეკრებაზე მოსწავლეებმა მოისმინეს კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის საბუნებისმეტყველო მუზეუმის მენეჯერი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტის ანნა ვეშაგურიძის პრეზენტაცია თემაზე „კლიმატი, ვაზი და ტერუარის კონცეფცია მევენახეობაში“.

საუბარი შეეხებოდა კლიმატის მნიშვნელობას სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობასა და ვაზის დარაიონების კუთხით. გაეცნენ ტერუარის კონცეფციას ევროპის მევენახეობის ქვეყნებში და კლიმატის ცვლილებების მოსალოდნელ გავლენას მევენახეობის სექტორზე.

დაწვრილებით