“ერთადერთი დედამიწა” კლიმატის გლობალურ ცვლილებებზე

კლუბის მეხუთე სხდომაზე მოსწავლეები გაეცნენ კლიმატის გლობალურ ცვლილებებს. ლექცია წაიკითხა ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორმა, ქალბატონმა მაია მელაძემ. მოსწავლეებს დეტალურად მოუთხრეს მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილებების, ისევე როგორც კატასტროფების თავიდან აცილების ალტერნატიულ გზების შესახებ და ა.შ. ამ თემამ მოსწავლეების განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ ლექციის მსვლელობისას გამართულ დისკუსიებში.

მორიგი შეკრება მიეძღვნება რადიაციასა და რადიაციულ დაბინძურებას.

ლექციების სერია ხორციელდება “კოჯორი-სამადლოს საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგური პირობების შესწავლა და მათი რაციონალურად გამოყენების მიდგომების დადგენის“ კვლევის, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ინიციატივის – “მეცნიერება იწყება სკოლიდან – კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით” ფარგლებში.