ავტორის არქივი: soilge

თენგიზ ურუშაძეს 80 წელი შეუსრულდა

14 ინავარს 80 წელი  შეუსრულდა  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორს, მ.საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტის დირექტორს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსს და ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის თავმჯდომარეს, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების პრეზიდენტს, ჟურნალ „Annals of Agrarian Science“-ის მთავარ რედაქტორს თენგიზ (გიზო) ურუშაძეს. ღვაწლმოსილ მეცნიერს და ამაგდარ პედაგოგს ვულოცავთ  80 წლის იუბილეს, ვუსურვებთ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს.

ბატონო გიზო, ჩვენ ვამაყობთ თქვენი სამეცნიერო მოღვაწეობის შედეგებით და სამომავლოდ თქვენ ცოდნას, გამოცდილებას და ავტორიტეტს კვლავ დიდხანს გამოვიყენებთ მრავალი საინტერესო პროექტის განხორციელებასა და ახალგაზრდა თაობის აღზრდის პროცესში.

დაუსწრებელი კონფერენცია “ნიადაგი ეროვნული განძი”

2019 წლის 2-6 დეკემბერს  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა  და მელიორაციის ინსტიტუტის და საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოების ინიციატივით გაიმართება IX რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში (დაუსწრებელი): “ნიადაგი ეროვნული განძი”.

კონფერენციაში განხილული იქნა ნიადაგების გენეზისის, დაცვის რაციონალური გამოყენების საკითხები.  მასში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა, პროფესორ-მასწავლებლებმა როგორც აგრარული უნივერსიტეტიდან, ისე ქვეყნის სხვა უნივერსიტეტებიდან (ქუთაისის აკაკი წერეთლის, ბათუმის შოთა რუსთაველის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის, სამცხე-ჯავახეთის, ილიასა და  გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტები,  სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა „გამა“) თავიანთ სასწავლებლებში.

სხვა ლოკაციებისა და სურათების სანახავად “დაწვრილებით”

დაწვრილებით

საზაფხულო სკოლა ნიადაგმცოდნეობაში

15 ივლისს კახა ბენდუქიძის კამპუსში გაიხსნა სეზონური სკოლა “საქართველოს ძირითადი ნიადაგები და ნიადაგმცოდნეობის აქტუალური საკითხები”.

პროექტის მიზანს საქართველოს ძირითადი ნიადაგების განხილვა და თანამედროვე ნიადაგმცოდნეობის აქტუალურ საკითხებთან შეჯერება წარმოადგენს. სეზონურ სკოლაში აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების, როგორიცაა: ბათუმის შოთა რუსთაველის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის, თელავის იაკობ გოგებაშვილი სახელობის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო, ილიას სახელმწიფო და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტების სტუდენტები მონაწილეობდნენ. პროექტის ხელმძღვანელია აკადემიკოსი თენგიზ ურუშაძე.

ლექციები ნიადაგმცოდნეობაში – სეზონური სკოლა

დაწვრილებით